Általános Szerződési Feltételek (KF)

1.0 Cégadatok

Cégnév: FÉMDEKOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 4.
Nyilvántartási szám: NAIH-111933/2017
Adószám: 12456305-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-186178
Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: K&H Zrt 10401914-50526566-75661011
(a továbbiakban: vállalkozó)

2.0 Nyitvatartás

Az aktuális nyitvatartásunkról a https://femdekor.hu/kapcsolat/ oldalon tájékozódjon.
Munkaszüneti napokon az Ügyfélszolgálat zárva tart, nem elérhető.
(Felhíjuk szíves figyelmüket, hogy a hatályos jogszabályok alapján munkaszüneti napok a következő napok: január 1., március 15., Nagypéntek, Húsvét hétfő, május 1., Pünkösd hétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25.-26.)

3.0 Kapcsolattartás

 • Érdeklődés, megrendelés esetén: rendeles@femdekor.hu
 • Élő megrendelés esetén a megrendelőlapon található az ügyintéző emailcíme és telefonszáma.
 • Telefonon megrendelést nem fogadunk, kizárólag emailban leadott megrendeléseket tudjuk fogadni!
 • Telefonos elérhetőségeinken kérem csak tájékozódási célzattal keressen. Telefonszámunk: +36 (20) 851 2225. Telefonon átadott információkért felelősséget nem tudunk vállalni
 • Bárminemű probléma esetén a +36 (20) 851 2225 telefonszámot hívja.

4.0 Vállalási feltételek

 1. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra vonatkozólag, hogy a megrendelőlapon, a tétellistában feltüntetett szolgáltatásokat elvégzi, termékeket határidőre legyártja, illetve a késztermékeket rendelkezésre bocsájtja.
 2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kommunikáció elsődleges formája az email (a megrendelőlapon/szerződésen feltüntetett emailcímen). Minden más eszközön való kommunikáció számon nem kérhető egyik fél részéről sem.
 3. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak és kizárólag a tétellistában feltüntetett tételekre vonatkozik. A megrendelőlapon feltüntetett termékek cikkszám szerinti visszaellenőrzése a megrendelő feladata (rmaruhaz.hu; etaruhaz.hu).
 4. Amennyiben a vállalkozó hivatalos gyártási tervet nem kap a legyártandó termékről, abban az esetben semmilyen felelősség ezzel kapcsolatban nem terheli.
 5. Mindenféle szóbeli egyeztetést a vállalkozó díjmentesen végez, segítő szándékkal. Az ilyen szóbeli egyeztetésből adódó esetleges félreértés nem számonkérhető a kivitelező és a megrendelő részéről sem!
 6. A megrendelő kötelessége és felelőssége a tétellistában szereplő tételeket összeegyeztetni a beépítés helyszínével, jogszabályokkal, esetlegesen rendelkezésére álló tervekkel, ugyanis a pontos beépítést önmaga végzi. A vállalkozónak a megrendelő kérésére lehetőséget kell adni arra, hogy a megrendelő a megvásárolni szándékozó termék méreteiről meggyőződhessen.
 7. A megrendelő ezen szerződés elfogadásával kijelenti, hogy megfelelően tájékoztatva lett a megvásárolni kívánt termék minőségéről és annak mindenre kiterjedő összetételéről.
 8. Amennyiben a megrendelés tartalmaz a megrendelő által írásban kért egyedi méretezésű, módosított terméket, úgy a teljes megrendelés egyedi gyártásnak minősül. A megrendelő lapon ezt az [egyedi] szóval jelöljük vagy a termék cikkszámának végén [E] jelölés látható.

5.0 Gyártási és beépítési segédlet igény esetén

 1. Gyártási és beépítési segédlet, továbbiakban terv.
 2. A megrendelőnek a feladata, hogy a vállalkozónak minden olyan információt átadjon, ami a terv elkészítéséhez szükséges. A méreteket a vállalkozó műszaki rajz (kézi skicc) formájában fogadja. (Felülnézet, oldalnézet, metszet).
 3. Amennyiben a vállalkozó javaslatot tesz gyártási terv formájában a megrendelő számára, úgy a megrendelő feladata a terveken feltüntetett méretek és anyagok ellenőrzése, helyszínnel, jogszabályokkal való összeegyeztetése, szükség szerinti véleményezése.
 4. A megrendelő kötelessége és felelőssége a tétellistában szereplő tételeket összeegyeztetni a tervekkel, ugyanis a pontos beépítést önmaga végzi.
 5. A vállalkozó köteles a megrendelő esetleges módosítási kérelmének eleget tenni, illetve az esetlegesen hiányzó méreteket kérésére megadni, abban az esetben, ha az a kiválasztott termékkel szorosan összefügg.
 6. A vállalkozónak a tervezés megkezdése előtt lehetősége van a tervezési díjon módosítani. Amennyiben azt a megrendelő nem fogadja el, úgy lehetősége van a megrendelést lemondani, ebben az esetben az esetlegesen befizetett, erre a munkára vonatkozó előleg visszajár.
 7. A tervezési díj, a megrendelés meghiúsulása esetén is megilleti a vállalkozót.

6.0 Szerződéskötés menete

 1. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés hatálybalépésének feltétele lehet akár ráutaló magatartás is. (Például.: Az általunk emailben megküldött megrendelő lapra válaszolva, megrendelési szándékát abban jelezve. Pénzügyi teljesítés a megrendelés automatikus elfogadását jelenti.)
 2. A megrendelőnek lehetősége van a vállalkozótól aláírt, lebélyegzett szerződést is kérni, ezt a megrendelés leadása előtt jelezni kell felé, ez esetben a vállalkozó számára is ugyan ezen formán kell a szerződést visszajuttatni. Az ügymenet meggyorsítása érdekében az 1. pontban foglaltak szerint is hatályba lép a megrendelés.

7.0 Fizetési feltételek

 1. Az áru kizárólag a végszámla kiegyenlítése után vehető át. Ez alól kivétel a postai úton átadott utánvétes termékek.
 2. Késedelmes fizetés esetén a vállalkozó automatikusan mentesül a vállalt határidő betartása alól.
 3. A vállalkozó saját döntéskörben kérhet előleget a megrendelt termékre, ennek mértékéről az ajánlat és a megrendelőlap ad tájékoztatást.

8.0 Személyes áruátvétel

 1. A megvásárolt áru a megrendelő számára történő átadása elsősorban házhoz szállítással történik. A személyes átvételre olyan esetekben kerül sor, amikor az áru jellege, valamely tulajdonsága miatt a személyes átvételt indokolja.
 2. A vállalkozó a termék elkészültéről a megrendelőt köteles a lehetőségeihez mérten a lehető leghamarabb értesíteni.
 3. A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a termék elszállításáról gondoskodik a készre jelentést követő 5 munkanapon belül. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a vállalkozó tárolási díjat számíthat fel, aminek mértéke 5.000 Ft+Áfa/nap. Ettől a vállalkozó eltérhet, amennyiben a megrendelő ezt írásban kéri.
 4. A termék átvételekor a megrendelőnek kötelessége annak minőségi, mennyiségi ellenőrzése, a megrendelőlappal/számlával való összeegyeztetése. Amennyiben a megrendelőnek bárminemű kifogása van, azt átvételkor jeleznie kell a vállalkozó felé. Amennyiben semmilyen kifogással nem él a megrendelő, úgy a termék mindenneműen elfogadottnak minősül.
 5. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a megvásárolt termékek felrakodásáról saját magának kell gondoskodnia. 
 6. Az elszállított áru gépjárműre való megfelelő rögzítéséről a megrendelőnek, vagy a megrendelő által megbízott szállítónak kell gondoskodnia.
 7. Amennyiben a megrendelés üvegtermékek is tartalmaz, annak gépjárműre való felrakásáról és rögzítéséről a megrendelőnek kell gondoskodnia. Az üveglapokat üveg szállításra alkalmas kalodában, élére állítva, a függőlegeshez képest 5-10 fokban megdöntött pozícióban kell szállítani.

9.0 Házhoz szállítás

 1. A szállítási lehetőségekről és annak költségéről a megrendelő előzetesen a https://www.rozsdamentes-korlatelemek.hu/szallitasi-informaciok oldalon tájékozódhat, de a pontos feltételeket a megrendelőlap tartalmazza.
 2. Amennyiben a munkalapon megrendelt termék(ek) szállítása futárszolgálat útján történik, akkor a várható tranzit idő a vállalási határidőt követő 2-5 munkanap. A szállítás a megrendelésben megadott címre történik. A termék(ek) áru(k) átvételéről a Vásárló köteles a saját felelősségére gondoskodni.
 3. Amennyiben a vállalkozó maga gondoskodik a szállításról (pl.: 4m-t meghaladó csomagok esetén):
  (a.) A termék rakodásáról a megrendelőnek kell gondoskodnia. A sofőrnek tilos az áru rakodásában segédkezni, kizárólag a rakomány rakodásának lehetőségéről kell gondoskodnia. A rakodásra alapesetben 30 perc áll rendelkezésre, de a felek ettől írásban eltérhetnek. 30 percnél hosszabb várakozás esetén, Bruttó 5.000 Ft/30 perc várakozási díj kerülhet felszámításra.
  (b.) A termékek minőségi és mennyiségi állapotáról a rakodás előtt kell meggyőződnie a megrendelőnek. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy a termék mind mennyiségben, mind minőségben elfogadottnak, átvettnek minősül.
 4. A termékek kiszállítása a telket határoló kerítés kapujáig tart. Lakótelepi ház esetén a házhoz tartozó parkoló területéig.
 5. Amennyiben a szállítmány üvegterméket is tartalmaz, úgy annak lerakodásához több fő szükséges. 1m2 területű 1mm vastag üveg súlya megközelítőleg 2,7kg, így annak figyelembevételével kérjük a létszámot meghatározni. A sofőr a (9.3) pontban megfogalmazottak szerint járhat el. A szállító gépjármű ~1m magas platóval rendelkezik, a lerakodásról kézi erővel kell gondoskodni. Az üveg lerakodásához szükséges eszközöket és védőfelszereléseket a megrendelőnek kell biztosítania. A megrendelőnek / átvevőnek az üveg sértetlenségéről még a lerakodás előtt meg kell győződni. Lerakodás után, reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
 6. A termék átvételekor a megrendelőnek kötelessége annak minőségi, mennyiségi ellenőrzése, a megrendelőlappal/számlával való összeegyeztetése. Amennyiben a megrendelőnek bárminemű kifogása van, azt az átvételtől számítva 48 órán belül jeleznie kell a vállalkozó felé írásos formában. Amennyiben 48 órán belül semmilyen kifogással nem él a megrendelő, úgy a termék mindenneműen elfogadottnak minősül.
 7. Amennyiben a megrendelő a csomag sérülését észleli, úgy a Szállítótól köteles írásbeli igazolást kérni. A vállalkozó kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a szállító céggel szemben – és a megrendelőnek új, hibátlan árut küldeni – amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a megrendelőtől a káreseményről és mellékeli az írásbeli igazolást. A vállalkozó minden esetben sértetlen csomagot ad át a szállító partner számára, ellenkező esetben a szállító partner nem veszi fel a csomagot. Az átadott és átvett szállításokat követően a vállalkozó reklamációt nem fogad el.
 8. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe.
 9. A szállítás pontos díját a megrendelőlap tartalmazza.

10.0 Hozott áru

 1. A vállalkozónak a legnagyobb gondossággal kell eljárni a hozott anyag mozgatására, tárolására vonatkozólag.
 2. A hozott áruról a megrendelőnek szállítólevelet kell átadnia a vállalkozó számára, ami alapján a hozott termék darabszáma és műszaki tartalma beazonosítható. A hozott áru átvételét a vállalkozó ezen dokumentumon ellenjegyzi, ezzel tanúsítva annak átvételét. Ezen dokumentum hiányában a vállalkozót felelősség nem terheli esetleges mennyiségi reklamáció esetén.
 3. A hozott anyag esetleges sérüléseiről (ami befolyásolja a megmunkálást) a vállalkozónak értesíteni kell a megrendelőt, legkésőbb az anyag feldolgozása pillanatában. (Előfordulhat, hogy csak a feldolgozás közben vehetők észre sérülések, ezért arra nincs lehetőség, hogy ezt előre jelezze a vállalkozó.)

11.0 Csomagolás

 1. Külön csomagolási költség alap esetben nem kerül felszámításra.
 2. Amennyiben a megrendelés mennyisége illetve a ter-mék(ek) minősége indokolja a speciális vagy időigényes csomagolás szükségességét, abban az esetben a csomagolás költsége a megrendelőlapon fel van tüntetve.
 3. Házhoz szállítás esetén a vállalkozó köteles a futárszolgálat által meghatározott módon csomagolni a termékeit és lehetőség szerint azt megvédeni az esetleges sérülésektől.
 4. Személyes átvétel esetén a termékek díjmentesen olyan csomagolóanyagot kapnak, ami megóvja azokat a porszennyeződéstől. A megrendelő felelőssége és kötelessége a szállított anyagokat olyan módon csomagolni, hogy azok szállítás közben ne sérüljenek. Ehhez csomagolóanyagot a vállalkozó díj ellenében biztosít, amennyiben azt a megrendelő kéri.
 5. Az üvegtermékek csomagolás nélkül kerülnek átadása, mivel azok megfelelő rögzítését és átvizsgálását akadályozza.

12.0 Tulajdonjog

 1. A vállalkozó a leszállított termék(ek) tulajdonjogát minden esetben fenntartja a termék(ek) ellenértékének maradéktalan megfizetéséig.

13.0 Árak, árváltozás

 1. A vállalkozó amennyiben szerződést, megrendelőlapot küld a megrendelőnek és annak visszaigazolása megtörténik, úgy annak árain az alábbi esetekben módosíthat:
  (a.) A megrendelő egyedi termék gyártását kérte és arról gyártási tervet nem biztosított a vállalkozó számára a megrendelés pillanatáig.
  (b.) A megrendelő beépítési segédletet kér a vállalkozótól (5.0) pont szerint. (Műszaki tartalom változhat a tervezés alatt.)
  (c.) A megrendelő többlet termék beépítését kéri.
  (d.) A megrendelőnek műszaki tartalombeli változtatás igénye van.
  (e.) Méret, súly változás miatt a szállítási feltételek változnak. (A (d.) pont megvalósulása esetén.)
 2. Árváltoztatásra különösen indokolt esetben is sor kerülhet, aminek alapja a termék megszabott árának hirtelen és elkerülhetetlen olyan változása, amely a vállalkozó ellenőrzési körén kívül áll. Amennyiben a megemelt áron a megrendelő nem kívánja megvásárolni a terméket, a szerződéstől elállhat.
 3. Amennyiben a vállalkozó minden gondossága és körültekintése ellenére hibás/pontatlan ár kerül feltüntetésre a megrendelőlapon, akkor a vállalkozó nem köteles a termék(ek)et hibás/pontatlan áron értékesíteni, hanem felajánlhatja megrendelőnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében megrendelő elállhat vásárlási szándékától.
 4. Hibás/pontatlan árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
  (a.) nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér
  (b.) esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
  (c.) egyéb okból feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.

14.0 A termék visszaküldésének lehetőségei

 1. A vonatkozó jogszabályok szerint a megrendelő visszaküldheti a terméket a vállalkozó költségén és a fizetés megtagadhatja a következő esetekben:
  (a.) az áru mennyisége nem megfelelő
  (b.) az árucikk nem lett megrendelve
  (c.) nem a megrendelő által megrendelt és Szállító által visszaigazolt termék került leszállításra
  (d.) nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék. Pl.: eltérő méret stb.

15.0 Visszavásárlás, elállás feltételei

 1. Minőségbiztosítási okból a vállalkozónak nem áll módjában a megvásárolt, kiszállított terméket visszavásárolni, ugyanis annak továbbértékesítése minőségbiztosítási okból nem lehetséges. A vállalkozó műhelykörülmények között tudja kizárólag azt garantálni, hogy a kiszállított áru vasporral nem szennyezett. A vaspor rozsdásodást eredményez! A kiszállított termék megrendelő általi esetleges szakszerűtlen tárolását, ideiglenes nem szakszerű beépítését a vállalkozó nem tudja ellenőrizni. A visszavásárolt termék kizárólag laboratóriumi körülmények között lenne ellenőrizhető, vagy annak tisztítása, fertőtlenítése a termék értékét meghaladó többletköltséggel járna.

16.0  Média megjelenés

Műhelyünkben a gyártási folyamatról videó és fotó anyag készül, ami később publikálásra kerül médiaanyagainkban offline és online módon. Amennyiben a termék nem kerülhet ilyen formán publikálásra, abban az esetben megrendelés előtt a megrendelőnek kötelessége ezt a vállalkozó felé írásban jelezni. A megrendelést követően az ilyen irányú kérést, csak akkor áll a vállalkozónak módjában elfogadni, ha a termékekről készült anyagok még nem kerültek feldolgozásra.

17.0 Adatvédelmi tájékoztató

A megrendelés elfogadásával a megrendelő kijelenti, hogy az adatvédelmi tájékoztató a https://femdekor.hu/adatvedelmi-tajekoztato-gdpr/ oldalon elolvasta és megértette.

18.0 Kiegészítő rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF folyamatosan letölthető és kinyomtatható ezen hivatkozáson keresztül.
 2. A szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.
 3. A Vásárló a megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a Cég által közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.
 4. Szerződő felek az esetleges nézet-, véleményeltéréseket békés úton kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén az egymás közötti jogviták eldöntésére a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.